Zmiany w zakresie dostępności folii

Dynamiczne otoczenie rynkowe oraz zmieniające się oczekiwania Klientów - użytkowników mają wpływ na kształt naszej oferty handlowej, szczególnie w zakresie dostępności kolorystycznej. Dlatego też w oparciu o analizę sprzedaży i popularności poszczególnych folii podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu koloru 666 (ciemny szary) do oferty folii standardowych (w zakresie cenowym i dostępności magazynowej). Z kolei z uwagi na spadający wolumen sprzedaży z listy kolorów standardowych wycofane zostają kolory: 12 (czarny) oraz 109 (winchester), które uzyskają status MTO („na zamówienie” – z terminem dostawy 21 dni).

Powyższe zmiany wejdą życie od 17 lipca 2017 roku. Szczegóły w zakresie docelowego podziału kolorów przedstawia tabela poniżej:

Kolory ze statusem MTS (na magazynie)

110

Złoty dąb

154

Orzech

72

Antracyt

666*

Ciemny szary

25

Ciemny dąb

26

Mahoń

* Docelowo kolor ten będzie dostępny z numerem 48

Wszystkie pozostałe kolory z zakresu podstawowych 40 folii dostępne będą ze statusem MTO (na zamówienie). Kolejny przegląd oferty dostępnych kolorów przewidziany jest na I połowę 2018 roku.
Jednocześnie informujemy, że zapytania o folie spoza wyżej wymienionego podstawowego zakresu (tzw. pozycje „ex range) są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie – sprawdzana jest możliwość wykonania okleinowania oraz termin realizacji (zależny między innymi od terminu dostępności danej folii).
Wszelkie szczegółowe informacje na temat dostępnych kolorów oklein znajdziecie Państwo na naszej platformie Inoutic Online. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem Handlowym w regionie lub w Centrum Obsługi Klientów.

schatten
Member of the Deceuninck Group
© Inoutic